Kol ile el arasındaki ekleme bilek, bacak bilek burkulması: Ayağın ani bükülmesi, ile ayak arasındaki ekleme ise ayak bilek adı verilir. Bilekte sekiz kemik, ayak bileğinde ise yedi kemik yer almıştır.
Bilek Burkulması: Bilek burkulduğunda Derhal soğuk kompres tatbik edilmesi, şişmeyi, Kanamayı ve ilk 24 saat içindeki ağrıyı azaltır. Bileği elastik veya yapışkan bantla sarmak, eklemin hareketini önleyerek iyileşmeyi çabuklaştınr. Ayrıca dinlenme ve sıcak su uygulaması yararlıdır. Gerektiğinde ağrının giderilmesi için eklem içine novokain iğnesi yapılabilir.

admin Hakkında