Dalak büyümesi belirtileri ve dalak büyümelerinin splenomegali nedenleri çok çeşitlidir. Ama 3 grupta toplanabilir. Enfeksiyon yada asalak hastalıklarmdaki dalak büyümeleri. Karaciğer ve kapı toplardamarı hastalıklarmdaki dalak büyümeleri. Kan hastalıklarındaki dalak büyümeleri.

Dalak büyümesinin nedeni araştırılmadan önce, karnın sol geğrek bölgesi urları olasılıkları ayırdedilmelidir. Yani dalak büyümelerinin ayırıcı teşhisi yapılmalıdır.

Teşhis: Gerçekten karnın bu bölgesinde sol geğrek yeralabilen 5 ur, büyümüş bir dalağı andırabilir. Büyük sol böbrek, pankreas kuyruğu bozunları yalancı kist, karaciğerin sol bölümünde sol lobda hacim artışı, sindirim sistemindeki özellikle mide ve kaim barsak sol dirseğindeki yada köşesindeki urlar, bazı mezenter kistleri. Bazı hastalarda, bütün bu olasılıkların ayırdedilerek dalak büyümesi teşhisinin konmasını, yalnızca tamamlayıcı muayeneler sağlar.

Nedenleri: Enfeksiyon, asalak yada iltihap kökenli hastalıklardaki dalak büyümeleri. Nedeni ne olursa olsun, septisemiler mikropların kan yoluyla bedene yayılması dalakta yalnızca küçük bir büyümeye yolaçarlar. Bu büyüme ancak özenli bir muayeneyle ortaya çıkarılabilir.

Maltahumması: Maltahumması bazı hayvanlara sığır, inek, koyun, keçi gibi özgü bir hastalıktır. Hayvanlarla uğraşan kişilerde veteriner, hayvan yetiştirici gibi raslanabilir. Bu hastalığa terletici ağrılı ateşde denir. Çünkü ateş, terleme ve ağrılarla gelişir.

Kalp içzarı iltihapları: Kalp içzarı iltihapları, özellikle osler hastalığı ya da asivegen kalp içzarı iltihabı kalp kapaklarının iltihaplanması sözkonusudur. Bir dalak büyümesine neden olabilir.

Dalak veremi: Organizmaya veremin yayılması sırasında dalağın hastalığa yakalanması, genellikle öteki organ akciğer, karaciğer, beyin zarları veremleriyle birliktedir. Bu, teşhise yardımcı olur. Dalak büyümesinin tek başına olduğu durumlarda, veremin teşhisi oldukça güçtür.

Virüs kökenli hastalıklar: Bazı virüs kökenli hastalıklar dalak büyümesine yolaçabilir. Bunların başlıcası, ateş, anjin ve lenf düğümü büyümeleriyle gelişen enfeksiyöz mononükleozdur. Ayrıca kızamıkçık ve virüs kökenli karaciğer iltihabı, dalak büyümesi yapabilir.

Amiloyidoz: Tek başına ortaya çıkan ya da başka hastalıkları izleyen bu hastalık, bazı organlarda, özellikle dalakta amiloyit maddesi toplanmasıyla nitelenir.

Asalak kökenli hastalıklar: Bazı asalak kökenli hastalıklar da dalak büyümesi oluşturabilir. Bazı dişi sivri sinekler anofel tarafından taşınan sıtma hastalığı, kan incelemesiyle anlaşılır. Bir kan damlasında kalın damla denir. Mikroskop altında sıtma etkeni olan asalak aranır. Tedavisi klorokinine dayanır.

Kalaazar teşhisi dalakta raslantıyla asalak bulunmasıyla konur. Dalak büyümesine yolaçabilecek öteki asalak hastalıkları mısır gibi bazı ülkelerde sık görülen bilharziyaz, daha ender olarak da dalak köpek kistleridir. Tifo da bir dalak büyümesine yolaçabilir. Kan hastalıklarındaki dalak büyümeleri lenf düğümlerinin hastalanması. Dalak büyümesine lenf düğümlerinin hastalanması eşlik edebilir.

Enfeksiyöz mononükleozda, hodgkin hastalığında, dalak sarkomlarında, yaşlı kişilerde görülen süreğen lenfosit kökenli kan kanserinde, sarkoyidoz ya da besnier, boeck, schaumann hastalığında kweim testiyle teşhis konur. Waldenström hastalığında bu durum görülür.

Miyeloyit dalak büyümesi: Dalak dokusundaki bir değişimle metaplazi nitelenir. Burada dalak normalde kemik iliği tarafından yapılan maddeleri yapar. Ama bu arada aynı kemik iliği, kan yapımı işlevini yitirerek bağdokusuna dönüşmüştür.

Alyuvar yıkımlı kansızlıklar: Başlıcası minkowski chauffard hastalığı yada kalıtımsal alyuvar yıkımı kökenli sarılıktır. Kalıtımsal mikrosferitozda denir. Ayrıca akdeniz kansızlığı yada öteki alyuvar kansızlıkları sayılabilir. Karaciğer ve kapı toplardamarı hastalıklarmdaki dalak büyümeleri. Bunların başlıcalan, kapı toplardamarında, dalak toplardamarında kan basıncı artmasına yolaçan hastalıklardır. Herhangi bir nedenle kapı toplardamarına akamayan kanla dolan dalak büyür.

Başlıca nedenler şunlardır: Karaciğer sirozu özellikle alkolikliğe bağlı. Virüs kökenli bir karaciğer iltihabını izleyen sirozlar. Buda chiari sendromu karaciğer toplardamarları trombozu, kalp dışzarı iltihapları, sağ kalp yetmezliği. Kapı toplardamarı gövdesi yada dallarındaki bozunlar.

Kapı toplardamarı bozunları şunlardır: Trombozlar doğum sırasında ya da doğumdan hemen sonra göbekten kapı toplardamarına yayılan enfeksiyonlar yada apandisit gibi karın içi organlarının ivegen iltihaplanmaları sonucu kapı toplardamarında önce bir iltihap flebit, sonra tromboz pıhtı oluşumu. Kapı toplardamarı yada dallarının bası altında kalması doğuştan bazı oluşum bozuklukları.

admin Hakkında