FİMOZİS (Penis Sünnet derisinin dar olması)
Sünnet derisinin uç kısmı çok dardır. Toplu iğne başı kadar bir açıklık vardır. Derinin iç yüzeyi penisin baş kısmına yapışıktır. Deri başın gerisine çekilemez. Ya doğuştan olur veya daha sonra iltihabi bir olaydan sonra gelişir. Şayet çok darsa hasta idrar yapamaz. Hatta idrar deri altında toplanması ile sünnet derisi balon gibi şişer. İdrar damlalar halinde akar. Tedavi edilmezse idrarın tahrişi sonunda iltihap gelişir ve bu iltihap penis baş bölgesinde yaralara neden olur. Tedavisi sünnettir.

PARAFİMOZİS (Sünnet derisinin geriye kaçması)
Sünnet derisi penis baş kısmının gerisine çekilmesi ile tekrar öne gelememesidir. Genellikle sünnet derisinin darlıklarında oluşur. Çocuk veya anne babası tarafından temizlik amacı ile deri geriye çekilir, daha sonra deri burada şişer ve kızarır, penis başını boğar. Tedavide şayet erken devreyse deri öne çekilmeye çalışılır. Fakat geç kalmışsa sünnetten başka çare yoktur.

PENİS YARALANMALARI, PENİS FARKTÜRLERİ
Penis oynak bir organ olduğundan darbelere karşı kendini korur. Tamamen kopma kazalardan sonra veya kasti olarak (kıskançlık ve intikam nedeni ile) kesilmesinden sonra oluşur. Darbelerde penise kan oturur. Penis kırılmaları ise sertleşmiş haldeki penisin ani ve sert bir şekilde bükülmesi sonucu meydana gelir. Sertleşme problemlerine meydan vermemek için erken tedavi önemlidir.

BALANOPOSTİT (Penis iltihapları)
Çocuklarda darlık nedeni ile büyüklerde ise temizliğe riayet etmemeden ileri gelir. Sünnet derisinin ve/veya penis başının iltihabı şeklinde olur.

PEYRONİE HASTALIĞI

Penisin cildinin altında yer alan tunica dokusu içerisinde plak şeklinde bağ dokusunun oluşmasıdır. Sebebi belli değildir. Romatizmal veya otoimmun bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Genellikle 40 yaşından sonra görülür. Penis sırtında veya her iki yan tarafında olabilir. Nerede olursa sertleşmiş penis aksi istikamette bükülmüş olarak durur. Geç dönemde ağrı vardır. Bazen birleşme mümkün olmaz. Elle muayenede bu plakları sert kitleler halinde hissetmek mümkündür.

Zararsız bir hastalık olmasına rağmen hastanın şikayeti varsa tedavi edilmelidir. Nadiren kendiliğinden kaybolur.

TEDAVİ
Gerçek tedavisi belli değildir. İlk 6 ayda hastalık stabilize olur. Bu bakımdan ciddi bir tedavi yapmadan önce 6 ay beklemekte ve bu süre zarfında faydası olduğu kesin ispatlanmamış olan E vitamini , Potaba ( potasyum paraamino benzoat ), Tamoksifen ve kolşisin gibi ilaçları kullanımı ve veya plağın içerisine kireç giderici ilaçların (verapamil, interferon, kollanejazlar ve kortizon benzeri ilaçlar) injeksiyonu yapılabilir. Bugün çok ağrılı olan bu enjeksiyonların yerine doğru akım kullanılarak bazı ilaçların penis üzerinden cilt kanalıyla plağa işlemesini sağlayan özel aletler geliştirilmiş ve başarılı sonuçları bildirilmiştir.

Gecikmiş vakalarda ameliyat yapılmalıdır. Değişik ameliyat teknikleri mevcuttur.

Ameliyat öncesi peyronie vakası Ameliyat sonrası düzeltilmiş vaka

Ana amaç penisin boyunu çok kısaltmadan ve sertleşme fonksiyonlarını koruyarak kozmetik olarak düzgün görünümlü bir penis yapmaktır.

PRİAPİSİM (Penisin kendiliğinden ağrılı sertleşmesi)
Penisin seksüel istek duymaksızın uzun süreli sertleşmesi veya orgasm sonrası bile sertiğin yitirilmemesi hali olarak tanımlanabilir.

Uzamış sertleşme (ereksiyon) ‘den ayırımı için 6 saatten fazla süren ereksiyon hali olması gerekmektedir.

İki formu vardır. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı tip. Yüksek basınçlı tip (arteriel = iskemik olmayan = ağrısız tip) nadir görülür.

Hasta çok ağrı duyar. Her yaşta meydana gelir.En sık 5 ile 10 yaş arasında ve 20 ile 50 yaş arasında görülür.

Gençlerde görüldüğünde sebep genellikle bir kan hastalığı olan “orak hücreli anemi“ veya bazı habis hastalıklardır.

Yaşlılarda ise sebep genellikle “idiopatik“ (nedeni bilinmeyen, bulunamayan) tir.

Özel bir hali de sertleşme sorununu gidermede veya problemi araştırmada kullanılan ve suni sertleşme yapan ilaçların (papaverin gibi) penis içine enjeksiyonunun bir komplikasyonu olarak gelişebilir.

Bunun dışında “genital bölgenin travmaları sonrasında“ veya “antidepresan ve bazı anti psikotik“ ilaçların kullanımından sonra da görülebilir.

Birden bire meydana gelir. Ağrılıdır. İdrara yapılamaz veya damlalar halinde gelir. Meni boşalsa bile sertlik devam eder. Sertleşme 1-2 gün bazen aylarca sürer.

TEDAVİ
İlk 12 saat içinde penisin sertleşme organlarında “cavernöz cisimciklerinde“ harabiyet başlar, 48 saat sonrasında penis yumuşayıp normal haline dönse bile sonunda iktidarsızlık (empotans) meydana gelir.

Bu yüzden ilk 12 saatte acil müdahale gerekir.

Tedavide enjektör ile pıhtılaşmış kan boşaltılır. Kavernöz cisimciklerin içi serumla yıkanır. yetmezse; Pıhtıyı giderecek ilaçlar penis içine verilir. Spinal anestezi denenebilir. Yine yetmezse bazı özel ameliyat teknikleriyle kavernöz cisimciklerin içi boşaltılır.

* Yukarıda bahsedilen alçak basınçlı ve sıklıkla rastlanan tipinin tedavisidir. Yüksek basınçlı tipte doku oksijenlenmesi bozulmaz ve ağrı yoktur. Burada ana sebep genellikle künt perine veya genital travmadır. Senelerce süren ereksiyonlar olabilir. Doku iskemisi olmadığından ağrı genelde yoktur ve sonrasında empotans gelişmez. Tedavi damar cerrahisi yöntemleriyle yapılabilmektedir.

admin Hakkında